Modlitwa o kanonizację Ks. Władysława Bukowińskiego

Boże Ojcze, który zleciłeś

duszpasterską posługę Twemu słudze Ks. Władysławowi

nawet w więzieniach i łagrach,

obdarzając go wielką wiarą,

odwagą i przebaczającą miłością,

udziel i mnie tych samych darów,

potrzebnych do życia Ewangelią we współczesnym świecie.

Za przyczyną Twego Sługi wysłuchaj moją modlitwę

i obdarz mnie łaską, której tak bardzo potrzebuję.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.