o kanonizację Ks. Władysława Bukowińskiego

Boże Ojcze, który zleciłeś duszpasterską posługę
Twemu słudze Ks. Władysławowi
nawet w więzieniach i łagrach,
obdarzając go wielką wiarą, odwagą i przebaczającą miłością,
udziel i mnie tych samych darów,
potrzebnych do życia Ewangelią we współczesnym świecie.
Za przyczyną Twego Sługi wysłuchaj moją modlitwę
i obdarz mnie łaską, której tak bardzo potrzebuję.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Myśli

Modlić się można naprawdę zawsze i wszędzie, byle tylko była dobra wola ku temu.