Adres siedziby stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE OCALENIE

ADRES:

ul. Warszawska 1b
31-155 Kraków

NUMER TELEFONU:

502 822 977

Adres do korespondencji

ADRES:

ul. Lenartowicza 29/22
43-300 Bielsko Biała

CENTRUM BUKOWIŃSKIEGO

ADRES:

Zagórnik,
ul. Ks. Solakiewicza 101

NUMER TELEFONU:

33 870 64 10