23 Gru
  • By Wojciech Młocek
  • Cause in

Życzenia Świąteczne oraz informacja o Walnym Zgromadzeniu

6 stycznia 2018r. w Krakowie Łagiewnikach odbędzie się Walne Zebranie i spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia “Ocalenie”. Rozpoczniemy Mszą Św. o godzinie 11:00 w kaplicy św. Siostry Faustyny w Bazylice Miłosierdzia w Krakowie, a następnie przejdziemy do Domu Duszpasterskiego, na wspólne obrady i świąteczne spotkanie. W ramach Walnego Zebrania omówiona zostanie działalność Stowarzyszenia w 2016-2017r. oraz podjęte zostaną uchwały dotyczące zmian w składzie zarządu.

Minął już ponad rok od tej szczególnej dla każdego z nas uroczystości, jaką była Beatyfikacja ks. Władysława Bukowińskiego. W naszej Ojczyźnie, w Krakowie, miało miejsce dziękczynienie za jego Beatyfikację 10 września 2017r. w Bazylice Miłosierdzia. Dziękczynienie poprowadził Arcybiskup Marek Jędraszewski z wielką liczbą kapłanów i wiernych. W dniu 3 listopada 2017r. Arcybiskup Marek Jędraszewski poświęcił Centrum bł. ks. Władysława w Zagórniku. 4 listopada 2017r. Arcybiskup Józef Michalik poświęcił kaplicę Męczenników Wschodu znajdującą się w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Wspominając tak wielkie dzieła, które uczynił nam Pan, chcemy je rozważać razem z Maryją u żłóbka Jezusa i, wraz z pasterzami, wielbić Boga, w tym cośmy zobaczyli i usłyszeli.  Życzymy wszystkim członkom Stowarzyszenia błogosławieństwa Bożego i obfitych łaski, w radości Świąt Narodzenia Pańskiego i błogosławionego Nowego Roku 2018. Dziękuję wszystkim, którzy modlitwą, pracą, ofiarą i cierpieniem wspierali te ogromne dzieła.

Prezes Stowarzyszenia Ks. Jan Nowak

Wojciech Młocek

Leave a Reply