21 Gru
  • By Wojciech Młocek
  • Cause in

Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie

Drodzy Przyjaciele Błogosławionego ks. Władysława

Na święta Bożego Narodzenia chciałbym podzielić się z Wami bardzo radosną nowiną, że modlitwa i wspólne wysiłki wydały piękny owoc jakim jest beatyfikacja naszego Rodaka, Misjonarza Miłosierdzia i Apostoła Kazachstanu ks. Władysława Bukowińskiego.

Piszę o tym do Was, ponieważ poprzez modlitwę za Kościół w Kazachstanie i za troskę o Jego Centrum w Zagórniku,  przyczyniacie się do lepszego poznania tego niezłomnego nowego Błogosławionego. Na Wasze ręce  chciałbym wraz ze Stowarzyszeniem im. ks. W. Bukowińskiego Ocalenie złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim za modlitwę i życzliwość, co pomaga doprowadzić do końca remont i otworzyć Centrum Błogosławionego z Izbą Pamięci w Zagórniku. Dziękuję za wszystko, co jest wsparciem dla tego dzieła Boga.

Papież Franciszek na Anioł Pański, 11 09 2016 powiedział: Dziś w Karagandzie w Kazachstanie, został ogłoszony błogosławionym Władysław Bukowiński, kapłan  i proboszcz, prześladowany za swą wiarę. Ileż ten człowiek wycierpiał! W życiu zawsze okazywał wielką miłość dla najsłabszych i najbardziej potrzebujących, a jego świadectwo jawi się jako przeobfitość uczynków miłosierdzia względem duszy i względem ciała.

Wiemy, że ponad 13 lat spędził w więzieniach i obozach pracy. Uwolniony pozostał dla zesłańców w Kazachstanie pełniąc przez 20 lat posługę kapłańską wśród katolików. Uważany był za przestępcę, wroga systemów niszczenia człowieka w XX w. i agenta Watykanu, Nie narzekał na swój los, lecz w warunkach nieludzkich zdobywał szczyty heroizmu. Tam, gdzie bezprawie – upominał się o prawo. Tam, gdzie niszczono godność człowieka, potrafił ją obronić. Gdziekolwiek się zjawił, tworzyła się wspólnota wierzących, na wzór pierwszych chrześcijan. Męczennik konfesjonału, Eucharystii i prawdziwy przyjaciel Boga i Człowieka beatyfikowany 11 września 2016r.

Chciałbym przekazać Wam z opłatkiem w ręku modlitwę, z którą w 1953 roku ks. Władysław Bukowiński przeżywał swoją wigilię razem z Polakami w sowieckim łagrze w Kazachstanie. Słowa, które wtedy wypowiedział brzmiały wymownie: Podnieś rączkę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. Błogosław Ojczyznę naszą, zawsze Tobie wierną – zawsze ze wzruszeniem i radością święcącą Boże Narodzenie. Błogosław polski naród rozdarty, cierpiący, rozproszony po wszystkich krajach świata. Błogosław szczególnie tę część naszego narodu, która żyje w tym kraju i cierpi w nim najwięcej. Błogosław więźniów i zesłańców. Błogosław rodziny nasze, które w ten święty wieczór wigilijny ronią łzy smutku i tęsknoty z powodu bolesnej, przymusowej rozłąki ze swymi najukochańszymi. Niech to Boże Narodzenie pogłębi w nas nadzieję lepszej przyszłości, w której smutek i tęsknota w radość się przemienią.

Z okazji nadchodzących świąt życzę wszystkim Przyjaciołom, niech Dziecię Jezus i Maryja ze św. Józefem, oraz  bł. Władysławem strzegą Waszej wiary i przebaczającej miłości. Niech towarzyszą Wam przez cały Nowy Rok.

Pozostaję wdzięczny Bogu oraz Wam i łączę się w modlitwie za wstawiennictwem bł. ks. Władysława.

Ks. Jan Nowak

Prezes Stowarzyszenia Ocalenie i postulator ks. Władysława

Wojciech Młocek