15 Lip
  • By Wojciech Młocek
  • Cause in

XII Sympozjum o Bł. Władysławie Bukowiński w 100. rocznicę niepodległości

W dniu 23 czerwca 2018 r.,w Zagórniku, w Centrum ks. Władysława Bukowińskiego odbyło się XII Sympozjum o Błogosławionym. Sympozjum przypadło w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, w związku z czym tematem referatów była rola historii Polski w życiu ks. Władysława Bukowińskiego, jego refleksja nad nią, która pogłębiła w nim wiarę i ukształtowała miłość do Ojczyzny. W dwóch referatach ukazana została również sylwetka duchowa ks. Władysława.

Referaty odpowiedziały na współczesne problemy, jakie przeżywa człowiek. Podkreślony został problem utylitaryzmu współczesnego człowieka, który skonfrontowano z życiem w łagrach i na zesłaniu ks. Bukowińskiego.

Sympozjum zakończyła wspólna modlitwa na Eucharystii w intencji Ojczyzny. Nasze spotkanie zaszczycił swoją obecnością Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Na Wzgórzu Miłosierdzia w Krypcie bł. Władysława i Zesłańców oraz żołnierzy z Zagórnika, którzy oddali życie w czasie II wojny światowej, Wojewoda Małopolski złożył wieniec i wręczył medal niepodległości.

Spotkanie zakończyło się świadectwami repatriantów, którzy mieszkają już w Polsce.

Wojciech Młocek

Leave a Reply