18 Sty
  • By Wojciech Młocek
  • Cause in

Informacje o walnym zebraniu członków Stowarzyszenia w dnia 6 stycznia 2018r.

W dniu 6 stycznia 2018r. odbyło się w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach walne zebranie członków Stowarzyszenia im. ks. Władysława Bukowińskiego “Ocalenie”. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w Eucharystii, zgromadzeniu oraz dzielili się opłatkiem. Walne zebranie podjęło uchwałę o wyborze nowego prezesa zarządu Stowarzyszenia, którym została Danuta Lenik. Ponadto w skład zarządu wybrano dodatkowo Ludmiłę Wierzbicką. Obecnie w skład zarządu wchodzą jeszcze dwie osoby – Henryk Rajda i Izabela Rusinek.

W czasie walnego zgromadzenia na nowo przywołano podstawowe zadania Stowarzyszenia. Pierwszym obowiązkiem Stowarzyszenia jest modlitwa przez wstawiennictwo bł. ks. Władysława Bukowińskiego. Owocem tej modlitwy powinno być świadectwo o łaskach otrzymanych przez jego wstawiennictwo. Jeśli takie łaski mają miejsce, należy poinformować wicepostulatora procesu ks. Jana Nowaka.

Drugim zadaniem jest troska o katechezę sakramentalną, jaką prowadził ks. Władysław Bukowiński. Dotychczas była to forma kursu o sakramentach, czy też informacja o takiej formie duszpasterstwa w różnych parafiach i w mediach. Ks. Władysław był przez cały swój okres życia w Kazachstanie duszpasterzem przede wszystkim rodzin, dlatego warto, aby Stowarzyszenie zwróciło uwagę na troskę o rodziny i kursy dialogu małżeńskiego, który już miał miejsce w Centrum w Zagórniku.

Trzecim zadaniem jest troska o edukację o patriotycznej historii Polski. Według naszego błogosławionego “historia jest nauczycielką życia”. Dlatego konieczne jest pogłębianie jej przez czytanie jego “Historii Polski” napisanej w Kazachstanie, w tym celu aby ożywić ducha patriotyzmu. Ks. Bukowiński, zachęcając nas do badania historii Polski, zacytował takie słowa: “Cudze chwalicie, / Swego nie znacie, / Sami nie wiecie, / Co posiadacie”. Do tej pory, przez wiele lat odbywały się spotkania patriotyczne w Centrum Bukowińskiego w dniu 11 listopada. Ostatnim niezwykłym spotkaniem, w dniu 16 grudnia 2017r., było uczczenie pamięci bohaterów, którzy oddali życie za Ojczyznę w czasie II wojny światowej. Byli to rodacy z Zagórnika, których uwieczniono na tablicy na ścianie budynku Centrum Bukowińskiego. Po raz pierwszy po wojnie wspomniano pięciu żołnierzy: Jana Nowaka, Franciszka Pabisia, Andrzeja Smazy, Ignacego Mizery i Stanisława Smazy. Nie byłoby tego wspomnienia, gdyby nie postać ks. Bukowińskiego, naszego bohatera narodowego i tworzącego się muzeum, do którego zostali włączeni nasi żołnierze.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą podjąć ducha troski o patriotyzm w małych ojczyznach. Niech bł. Władysław oraz żołnierze, którzy oddali życie za Ojczyznę będą mobilizacją dla wszystkich, którym dobro i kultura leży na sercu.

Wojciech Młocek

Leave a Reply